HUMAC AIR CREATORS

WILGOTNOŚĆ

TEMPERATURA

KLIMAT

Adsorpcja

Osuszacz adsorpcyjny ADS 150E - 300E

AD (AIRDRY)

 
 
Nowy system do osuszania

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań prywatnych
i przemysłowych

AD (AIRDRY)

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych

KATEGORIE

Osuszanie


         → Adsorpcja

         → Kondensacja


Modele


 

Osuszacze adsorpcyjne wykorzystujące technologię opartą na wykorzystaniu materiałów naturalnie suszących

(tj. o wysokim powinowactwie fizykochemicznym do pary wodnej), takich jak żel krzemionkowy. Ta technologia

działania sprawia, że ​​nadają się do stosowania w środowiskach, w których wymagane są wartości wilgotności nawet

w niskich temperaturach i przy stałych wartościach punkt rosy bardzo niski (do -60 °C).

Dzięki tej technice możliwe jest osuszanie osuszania dowolnego rodzaju środowiska w każdych warunkach.

 

Linię AD (Air Dry) opracowano, aby odpowiedzieć na potrzebę osuszania w ekstremalnych temperaturach

(poniżej 0°C) i bardzo niskich wartościach wilgotności. Osuszacze tej linii są szczególnie odpowiednie do pracy

ciągłej stacjonarnej i mobilnej. Aby ograniczyć zużycie energii, proponujemy rozwiązania integrujące, ponieważ

systemy odzysku ciepła są w stanie odzyskać do 70% ciepła generowanego przez maszynę, aby ponownie wejść

w cykl pracy, generując znaczne oszczędności.