HUMAC AIR CREATORS

WILGOTNOŚĆ

TEMPERATURA

KLIMAT

Kondensacja

KATEGORIE

Osuszanie


           → Adsorpcja

           → Kondensacja

Modele


 

Ta technologia osuszania wykorzystuje fizyczny proces kondensacji pary wodnej poprzez chłodzenie wilgotnego

powietrza przez wymiennik ciepła (żebra) wytwarzające kondensat wodny.

 

Proces ten jest bardziej wydajny w średnich i wysokich temperaturach oraz w warunkach wysokiej wilgotności

względnej (powyżej 40%). Nasze osuszacze kondensacyjne zapewniają wysoką wydajność w zastosowaniach

przemysłowych, komercyjnych i prywatnych: są zwykle stosowane w środowiskach, w których konieczne jest

kontrolowanie poziomu wilgotności lub zapobieganie kondensacji.

Osuszacz kondensacyjny CDW 16 / CDK 44-100
Mobilny osuszacz kondensacyjny  CDNP 33 - 96
Osuszacz kondensacyjny CD / CDP 160 - 980
Osuszacz kondensacyjny DO BASENÓW CSW 63 - 140

CD (CONDENSATION)

 
 
Osuszacz kondensacyjny
do basenów

CD (CONDENSATION)

 
 
Osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań przemysłowych
oraz do basenów

CD (CONDENSATION)

 
 
Przenośny osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań przemysłowych

CD (CONDENSATION)

 
 
Osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań prywatnych 
i przemysłowych