HUMAC OSUSZANIE NAWILŻANIE OCZYSZCZANIE CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA
Osuszacz adsorpcyjny AD 150E - 600E
Osuszacz adsorpcyjny AD 800E - 1100T
Osuszacz adsorpcyjny AD 1000E - 3100T
Osuszacz adsorpcyjny AD 3000E - 6500T
Osuszacz adsorpcyjny ADE 2500 - 19000

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny przemysłowy

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych
i profesjonalnych

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych i profesjonalnych

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań przemysłowych, budowlanych i komercyjnych
Osuszacz adsorpcyjny ADP 2000E - 9500E

AIRDRY

 
 
Osuszacz adsorpcyjny do
 
zastosowań mobilnych przemysłowych, budowlanych czy domowych 
Osuszacz adsorpcyjny AD 7000E - 25000E

OSUSZACZE ADSORPCYJNE 

 

Linia osuszaczy adsorpcyjnych AD AIRDRY powstała, aby odpowiedzieć na potrzebę osuszania powietrza w ekstremalnych temperaturach (poniżej 0 °C) i bardzo niskich wartościach wilgotności względnej.

Osuszacze tej linii są szczególnie odpowiednie do pracy ciągłej stacjonarnej i mobilnej. Aby ograniczyć zużycie energii,

proponujemy rozwiązania odzysku ciepła, które są w stanie odzyskać do 60% ciepła generowanego przez maszynę w celu ponownego wejścia w cykl pracy, dostarczające znacznych oszczędności w kosztach eksploatacji osuszacza adsorpcyjnego.

OSUSZACZE ADSORPCYJNE