HUMAC AIR CREATORS

WILGOTNOŚĆ

TEMPERATURA

KLIMAT

OSUSZACZE KONDENSACYJNE

Ta technologia osuszania wykorzystuje fizyczny proces kondensacji pary wodnej poprzez chłodzenie wilgotnego powietrza przez wymiennik ciepła (żebra)

wytwarzające kondensat wodny.

 

Proces ten jest bardziej wydajny w średnich i wysokich temperaturach oraz w warunkach wysokiej wilgotności względnej (powyżej 40%).

 

Nasze osuszacze kondensacyjne zapewniają wysoką wydajność w zastosowaniach przemysłowych, komercyjnych i prywatnych. Są zwykle stosowane

w środowiskach, w których konieczne jest kontrolowanie poziomu wilgotności lub zapobieganie kondensacji.

NASZE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

Osuszacz kondensacyjny CDW 16 / CDK 44-100
Mobilny osuszacz kondensacyjny  CDNP 33 - 96
Osuszacz kondensacyjny CD / CDP 160 - 980
Osuszacz kondensacyjny DO BASENÓW CSW 63 - 140

CD (CONDENSATION)

 
 
Osuszacz kondensacyjny
do basenów

CD (CONDENSATION)

 
 
Osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań przemysłowych
oraz do basenów

CD (CONDENSATION)

 
CDNP 33 - 96
 
Przenośny osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań przemysłowych

CD (CONDENSATION)

 
CDW 16 / CDK 44 - 100
 
Osuszacz kondensacyjny do
 
zastosowań prywatnych 
i przemysłowych